Sygdom

Syge børn må ikke modtages ifølge daginstitutionscirkulæret. Ved syge børn forstår vi smittebærende børn, børn med feber og børn, der ikke kan deltage i børnehavens rytme. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Se links.

Hvis der opstår sygdom hos dit barn, eller at de barn kommer til skade, kontakter vi jer hurtigst muligt. Hvis vi vurdere at det er nødvendigt, kontakter vi lægehuset.

Link: Læs om børnesygdomme på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Børneorm

Børnesår

Diaré og opkastning

Skoldkopper

Lussingesyge

Øjenbetændelse

Lus

Vi gør opmærksom på, at institutionen eller Jammerbugt Kommune ikke har nogen forsikringer, der dækker, hvis jeres børn kommer til skade, eller gør skade.

Det skal man selv sørge for at have tegnet. Så en ulykkesforsikring og en ansvarsforsikring er en god ide at have på sine børn.

VIGTIGT! Orienter altid personalet om eventuelle allergiske reaktioner eller andet, vi skal være opmærksomme på.

 

Kontakt

Brovst Børnehave
Elmevej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 82 90
brovstbh@jammerbugt.dk

Konstitueret Afdelingsleder:
Charlotte Lyngsøe 
cge@jammerbugt.dk 
Tlf.: 72 57 82 90

Overordnet dagtilbudsleder:
Bente Gråkjær
bgj@jammerbugt.dk
Tlf.: 72 57 84 40