Samarbejdspartnere

Vi samarbejder blandt andet med PPR og Brovst Asylcenter.

PPR

I børnehaven har vi et kontinuerligt samarbejde (møde en gang månedligt)med psykolog, talepædagog og pædagogisk konsulent. Desuden har vi også samarbejde med børneergoterapeut.

Når vi snakker børn på disse møder kan det være anonymt. Ellers vil vi bede om samtykke til at vi holder møde om Jeres barn, og I kan som forældre blive indbudt til møderne. Vi kan efter behov inddrage vores pædagogiske konsulent i det efterfølgende samarbejde omkring barnet.

Talepædagogen kommer i børnehaven p.t mandag formiddag, hvor hun underviser enkelte børn, giver os råd og vejledning osv.

Man kan også som forældre henvende sig til PPR, for eventuelle råd eller vejledning. tlf.: 72 57 73 00

Brovst Asylcenter

Målsætning for arbejdet med børnene fra asylcenteret

Forvaltningschefen udarbejdede samarbejdskontrakt mellem Jammerbugt kommune (Brovst Børnehave) og asylcenteret.

Mål

  • Præ-integration, dvs. en forberedelse for at lette overgangen i at skulle agere idet danske samfund, med en anden kultur, og med andre normer og regler. Børnene bliver i det daglige møde introduceret for vores kultur og kan heri øve sig i at agere i samspillet med danske børn/voksne/kultur.
  • Børnene får hos os mulighed for at opleve et "børneliv" som tager udgangspunkt i de mest almindelige normer og regler som gælder her i landet. Mange af børnene kommer hertil (sammen med deres familie), med voldsomme oplevelser i bagagen – hvilket kan bevirke at børnene såvel som forældrene kan være traumatiserede. At der er tale ombørn med en særlig tung bagage kommer meget tydeligt til udtryk i selve indkøringen, som varer væsentligt længere end hos de øvrige børn.
  • Det er målet at børnene indgår i børnehaven på lige fod med de danske børn, dog har vi ind til nu erfaret, at det er en ressourcekrævende opgave. De fleste af børnene taler ikke dansk, der er en løbende udskiftning af børn og børn og forældre skal vænne sig til at være fysisk adskilte.

 

Kontakt

Brovst Børnehave
Elmevej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 82 90
brovstbh@jammerbugt.dk

Konstitueret Afdelingsleder:
Charlotte Lyngsøe 
cge@jammerbugt.dk 
Tlf.: 72 57 82 90

Overordnet dagtilbudsleder:
Bente Gråkjær
bgj@jammerbugt.dk
Tlf.: 72 57 84 40