Mobbepolitik

Grundlæggende har vi stort fokus på at børnene tilegner sig hensigtsmæssige samværsformer.

Vi er opmærksomme på at børnene taler til og opfører sig ordentligt overfor hinanden. Vi ser os selv som rollemodeller barn/voksen, voksen/voksen. I konfliktsituationer griber vi ind og guider barnet/børnene, når de agerer uværdigt eller uhensigtsmæssigt i forhold de involverede.

Vi er opmærksomme på og arbejder med/omkring de børn der er i risiko for at blive marginaliserede.

Fremtidigt arbejde mht. mobbepolitik:
At vi i personalegruppen bliver bedre til at give hinanden feedback på samværsformer/ det verbale og det nonverbale sprog til og med børnene.

Barn/barn:

Når vi oplever at et barn føler sig mobbet, griber vi ind ved blandt andet:

 • "Fri for mobberi"
 • Vi snakker om det ved "samling"
 • Vi appellerer til at barnet søger hjælp hos en voksen
 • Viser anerkendelse ved "det gode eksempel"
 • Vi opfordrer de største børn til at trøste de mindre børn.
 • Vi samarbejder med forældrene
 • Vi er bevidste om, hvordan børnene sættes sammen eks borddækning

Voksen/barn:

 • Gå efter handling ikke efter barnet
 • Ikke at snakke om børnene på stuen

Voksen/voksen:

 • Vi bestræber os på at anvende anerkendende tilgang i dialogen
 • Gøre den pågældende kollega opmærksom på det, hvis man oplever sig dårlig behandlet/hvis man oplever en kollega blive dårlig behandlet.
 • Hvis man ikke selv formår at gå til "mobbe-udøveren" – benyttes lederen/sikkerhedsrepræsentanten
 • Vi arbejder med ICDP på vores personalemøder