Børnehavens målsætning

Inklusion og anerkendelse er nøgleordene i vores pædagogiske praksis

Børnehavens mål er at skabe et trygt og åbent miljø for børn, forældre og medarbejdere. Hvor gensidig tillid og respekt er det bærende element, og begreber som selvtillid og gå-på mod er af stor betydning.

Herunder er det derfor vigtigt, at barnet får mange "jeg kan" oplevelser, og at barnet styrkes på en positiv måde i de ting, der kan være svært.

Vi arbejder med børnenes selvbestemmelse – ikke en "laden stå til" pædagogik, hvor barnet ene bestemmer farten. Men demokratisk pædagogik, hvor den voksne støtter, råder og vejleder, sætter grænser og viser eksempler, for på den måde at øge barnets selvstændighed og ansvarsfølelse.

Socialt er det vigtigt, at børnene i børnehaven oplever sig selv som en del af fællesskabet, og lærer at acceptere hinandens forskelligheder og begrænsninger. Vi vil derfor tage udgangspunkt i børnenes individuelle behov.

 

Kontakt

Brovst Børnehave
Elmevej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 82 90
brovstbh@jammerbugt.dk

Konstitueret Afdelingsleder:
Charlotte Lyngsøe 
cge@jammerbugt.dk 
Tlf.: 72 57 82 90

Overordnet dagtilbudsleder:
Bente Gråkjær
bgj@jammerbugt.dk
Tlf.: 72 57 84 40