Forældresamarbejde

Det er vigtigt for børnehavens daglige virke, at vi har et godt og udbytterigt forældresamarbejde, hvor tillid til hinanden opbygges i kraft af den daglige kontakt.

Vi vil bestræbe os på et åbent og ærligt samarbejde med jer forældre, omkring børnehavens virke og jeres barns trivsel i børnehaven.

Desuden lægger vi vægt på en god velkomst af nye børn og forældre.

Når jeres barn har gået i børnehaven i cirka 3 måneder, vil vi gerne have en snak om jeres barns trivsel. Herudover tilbyder vi en snak efter cirka et år og sluttelig inden barnet skal starte i børnehaveklasse.

Forældre til de børn, der skal starte i børnehaveklassen, tilbydes at deltage i overleveringssamtalerne med skole og SFO. Når PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) er tilknyttet et barn, sker overleveringssamtalen med deltagelse af PPR.

Vi gør opmærksom på , at vi altid er til disposition for en snak omkring jeres barn, hvis I ønsker det. Desuden vil vi også altid henvende os, hvis vi har behov for en snak.

Ændringer i hjemmet

Det er vigtigt for forståelsen af børnenes reaktioner, at vi i børnehaven bliver informeret om ændringer i hjemmet, sygdom, skilsmisse, dødsfald i nær familie og lignende.

 

Kontakt

Brovst Børnehave
Elmevej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 82 90
brovstbh@jammerbugt.dk

Konstitueret Afdelingsleder:
Charlotte Lyngsøe 
cge@jammerbugt.dk 
Tlf.: 72 57 82 90

Overordnet dagtilbudsleder:
Bente Gråkjær
bgj@jammerbugt.dk
Tlf.: 72 57 84 40