Forældrebestyrelse

For at tilgodese forældrenes ønsker og behov, har vi ifølge styrelsesvedtægter en forældrevalgt bestyrelse, bestående af fem forældrerepræsentanter, to suppleanter.

I forældrebestyrelsen sidder der desuden to personalerepræsentanter samt børnehavens ledelse.

Se forældrebestyrelsen i en pdf-fil

 

Der afholdes minimum 4 møder om året. Bestyrelsen diskuterer forskellige problemstillinger inden for de rammer, Jammerbugt kommune har fastsat:

Der afholdes minimum 4 møder om året. Bestyrelsen diskuterer forskellige problemstillinger inden for de rammer, Jammerbugt kommune har fastsat:

  • Retningslinier for det pædagogiske arbejde.
  • Planer for forældresamarbejdet.
  • Budget og regnskab.
  • Vedligeholdelse af børnehaven.

Kritik – positiv og negative, samt gode ideer til bestyrelsens arbejde modtages gerne.

Kontakt

Brovst Børnehave
Elmevej 6
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 82 90
brovstbh@jammerbugt.dk

Konstitueret Afdelingsleder:
Charlotte Lyngsøe 
cge@jammerbugt.dk 
Tlf.: 72 57 82 90

Overordnet dagtilbudsleder:
Bente Gråkjær
bgj@jammerbugt.dk
Tlf.: 72 57 84 40

Nyttige links

Download Adobe Reader